top of page

Raad van bestuur van de Stichting

Caroline Laurent Josi

President

Caroline Laurent Josi is bestuurder van vennootschappen en verenigingen waarvoor zij al meer dan 23 jaar actief is. Zij organiseert op vrijwillige basis grootschalige fondsenwervingscampagnes en evenementen. Zij staat ook talrijke projectleiders bij in de ontwikkeling van hun activiteiten.

Aaron Wajnberg

Vice President

De Belgische pianist Aaron Wajnberg is professor aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en geeft concerten over de hele wereld. Hij is voorzitter van het Antwerpse LiedFest en artistiek directeur van de reeks OperaStars.

Isabelle Vleurinck

Beheerder

Isabelle Vleurinck behaalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU-Leuven. Na een loopbaan bij Bank Degroof en de CMB-groep is zij nu bedrijfsleidster en werkt zij als vrijwillig consulent bij de Dienst Slachtofferhulp in Oost-Vlaanderen.

Ryan McCutcheon

Beheerder

De afgelopen 10 jaar heeft Ryan gewerkt bij Fortune 500-bedrijven en start-ups in Noord-Amerika en Europa. Hij is gespecialiseerd in het helpen van mensen bij het bouwen van software en succesvolle teams. Hij werkt momenteel bij Sinch.

Marie Van Herreweghe

Beheerder

Marie Van Herreweghe is Franse en woont al 27 jaar in Vlaanderen. Getrouwd en met drie dochters, is zij al meer dan 20 jaar betrokken bij vrijwilligerswerk. Ze is zeer actief in haar lokale gemeenschap en is onder meer voorzitter van de ouderraad van de school van haar dochters. Meer dan 9 jaar lang was zij bij Special Olympics Belgium verantwoordelijk voor protocollaire en fondsenwervende activiteiten. Haar favoriete motto is: "Samen kunnen we bergen verzetten".

De Uningo Foundation helpt verenigingen van elke omvang om hun netwerk van supporters effectiever uit te breiden en te beheren.
Daartoe heeft de Uningo Foundation het Uningo-platform helpen lanceren, dat dankzij bedrijfssponsoring een volledige reeks beheersdiensten aan verenigingen aanbiedt zonder kosten.

De Uningo Foundation organiseert ook grootschalige evenementen waaraan aangesloten verenigingen, ongeacht hun omvang, kunnen deelnemen door hun eigen achterban uit te nodigen en zo te profiteren van de spin-offs naar rato van hun deelname.

Indien U verschillende verenigingen in het Uningo ecosysteem wenst te helpen die op een bepaald gebied actief zijn, is het ook mogelijk om rechtstreeks aan de Uningo Foundation een schenking te doen. De Stichting Uningo zal de donaties die zij ontvangt eerlijk verdelen onder de verenigingen in het Uningo ecosysteem.


Doe een donatie aan de Stichting Uningo en help de verenigingen op de volgende gebieden:

Jeugd &

Onderwijs

Gehandicapten &
Gezondheid

Milieu &

Ecologie

Uitvoerende kunsten

(muziek, dans, zang, film,...)

Humanitaire & persoonlijke bijstand

Ontdek de evenementen die ten voordele van de Stichting Uningo worden georganiseerd

De "Uningo Foundation" is onafhankelijk van Uningo, maar is wel meerderheidsaandeelhouder. Te zijner tijd zal de onderneming haar dividenden uitkeren aan de "Uningo Foundation", die deze op haar beurt zal schenken aan de cliëntenorganisaties van Uningo. Deze schenking zal enerzijds gebeuren volgens een algoritme dat verenigingen zal belonen die reeds lang klant zijn en anderzijds op basis van een grondige analyse door de raad van bestuur van de "Uningo Foundation" van de behoeften van de verenigingen die op het Uningo platform aanwezig zijn.

Op die manier hopen wij de kringloop te sluiten en zoveel mogelijk terug te geven aan de verenigingen, zodat ons succes ook het hunne wordt.

bottom of page